ОБАВИЈЕСТ О СМРТИ

нинковиЋ (пеТар) гоЈко

1940-2020

JABЛAMO ТYЖHY BИJFCT ДА ЈЕ НАШ ДРАГИ
нинковиЋ (пеТар) гоЈко
1940-2020
НАКОM КРАЋЕ БОЛЕСТИ ПРЕMИНУО ДАИА 13.05.2020. ГОД. У 81.
ГОД.ЖИВОТА.САХРАНА ДРАГОГ НАМ ПОКОЈНИKА ЋE СЕ ОБАВИТН У
ЛЕТАК15.05.2020.ГОД.НА МЈЕСНОМ  ГРОБЛУ У СТАНОВИМА
ПОГРЕБНА ПОВOPКА КРЕЋE ИCПРЕД ЦРКВЕ У 14:00 ЧАСОВА
ПОКОЈНИК ЋE БИТИ  ДОВЕЗЕН У ЦРКВУ „СВ.ЈОВАНА КРСТИТЕЛА"У 12:30 ЧАСUВА
ОЖАЛОШЋЕНИ: СУПРУГА MNJbA, KЋPKE МИРА И СМИЛА, СЕСТРА
НEВЕНКА, ЗЕТОВИ АЛЕКСА, МИЛАН И ДРАГАН, УИУЦИ НИКОЛА И ЛУБОМИР,
ПОРОДИЦЕ НИНКОВИЋ, БОСИЋ, СИМИЋ TE ОСТАЛА РОДБИНА, КУМUВИ, ПРИЈАТЕЈbИ И КОМШИЈЕ.195