OBAVIJEST O SMRTI

FATIMA PUTICA rođ. KULENOVIĆ

(1926 - 2021)

...Za ovaj trenutak – pripremajte se...

FATIMA PUTICA rođ. KULENOVIĆ
(1926 - 2021)

Preminula je naša draga majka, svekrva, baka i prabaka u 96. godini ţivota.
Sahrana će se obaviti 04.03.2021. godine u 13:45 sati na gradskom groblju “BARE”.

OŽALOŠĆENI:

sinovi Zlatko i Davorin, snaha Nada, unučad Goran, Igor, Toni i Jasmina, praunučad Damian, Sara, Robert,
Elena i Hatidţa, porodice Putica, Kulenović, Rovčanin, Varga, Righi, Lojo, Hodţić, Hajro, Arnautović,
Izmirlija, Beširević, Hadţiosmanović, Šljivnjak, Bubaš, Jelaš, Kuljanin, Jovljević, Sahanić, Radojević,
Grubišić, Vukičević, Materadţija, Erbez, Kasapović, kao i ostala mnogobrojna familija i prijatelji.80