OBAVIJEST O SMRTI

GRAHIĆ-LITRIĆ (Mujo) IBRO

1960-2020

Obavještavamo rodbinu, komšije i prijatelje da je naš dragi

GRAHIĆ-LITRIĆ (Mujo) IBRO
1960-2020
Preselio na Ahiret dana, 24.11.2020. godine u 60. godini života. Dženaza će se klanjati u četvrtak, 26.11.2020. godine u 15:00 sati, na Gradskom groblju u Visokom, gdje će se i ukopati.
RAIIMETULLAIII ALF.JIII RAIIMETEN VASIAll OŽALOŠĆENI:
supruga Fahra, sMovi: Anes, Sanin I Almin, sestre: Emlra I Sabaheta, sestrlćl: Edin, Halld i Emlr, zet Esnef sa porodlcom, svastika Halima sa porodlcom, te porodice: Grahlč-Lltrić, Hadžimešlč, čabaravd1č, Žoljlć, Robov1č, Srhinjakov1č, Redžlč, Zametica, Kovač i ostala mnogobrojna rodblna, komšije i prijateljl.124