OBAVJEŠTENJE O SMRTI

hadži Kira-SAFIJA (Salih) HASIBOVIĆ,rođ. Krkbešević

1925-2020

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga

hadži Kira-SAFIJA (Salih) HASIBOVIĆ,rođ. Krkbešević

preselila na Ahiret u utorak, 21. aprila 2020. godine, u 95. godini života.

Dženaza će se obaviti u četvrtak, 23. aprila 2020. godine u 13:30
sati na Gradskom groblju BARE.
Molimo dragog Allaha dž.š. da joj oprosti grijehe i obraduje je na Ahiretu lijepim Firdevsi Džennetom.
O N I  K O J I  S U  I Z G U B I L I  D O S T A  I  P R I J A T E LJ A:

sestre Maida Hasić i Nuna Sućeska, sestrići Hilmija Skorupan i hadži Ahmed Sućeska sa porodicama, sestrične
Enisa, Emira, Amilai Edina sa porodicama, kćerka Azra Hajro sa sinom Adnanom Lepić, rodice hadži Tevaba,
hadži Nadira, hadži Nurihana, Nihada, Emira, Meliha, Lejla, Tidža, hadži Lejla i Amra, roĎaci hadži Meho
Handžić, Braco Šabanović i Senad Šakić, roĎaci Dibo i Reško Krkbešević, te porodice Hasibović, Krkbešević,
Šakić, Hasić, Skorupan, Sućeska, Lepić, Beganović, Mandžukić, Bešić, Jažić, Hotić, Mešanović, Saradžić,
Šabanović, Čizmić, Brkanić, Saračević, Hondo, Handžić, Hadžić, Kantardžić, Džemidžić, Lulo, Dizdarević,
Čaušević, Đipa, Džinalić, Selimović i ostala rodbina, prijatelji i komšije.130