Međunarodne POGREBNE USLUGE
pružamo najpovoljniji prevoz pokojnika


OBAVJEŠTENJE O SMRTI

HALILBEGOVIĆ (Besim) DŽENAN

1955-2020

Presello na Ahirte dana , 26,04,2020, godine u 65 godini života .

HALILBEGOVIĆ (Besim) DŽENAN
Dđenaza se klanjati u utorak, 28.4.2020, godne u na Gradkom groblju Visoko ,gdje će se i ukopati
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Ožalošćeni:
suprod Bojana, sindi Edin i Besim, brat Nedžim, punica Leposlava, sestrići Harun a porodica i Mirza, Bratići Adnan, bradna MerMba sa porodlcom, dayda Amd, amiddi IbraMm sa supsugom Nidžarom i desam Eminom, Muhamedom Fardom, middna Marota sa pordicoss, svadka Vesna sa suprugam Solinamm Karkama Majom 01)anom, set Mersa, Mirsad, Neddd, Balur, Džona, Scad i Vildana,dadid: laždana, Oženan, Sulejman I Abaulan, nesded Senad Mecom Selmom I Emirom, Mandi Clca I Sejo Catad sa pordicom, nela Raildo., konakie GOran Vossa Andrijanida oorodlcom prijatelp: Adnan Risd, rv mant,TalbpamiiMenwr tte porode: HallibegOd, Vukoje, Sadbegovie, Mataradja, Rolajm, Fadd, Kon,čanin,Kacrit, Handid, MernM Čengii, dcaMe9Md, Zukit, Zalak, Hadlahnit te osda moddrojna rodina, komMM i prijatelji198