OBAVIJEST O SMRTI

HODŽIĆ (Avdo) HAVKA rođ. Huseinović

1953-2021

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga

HODŽIĆ (Avdo) HAVKA rođ. Huseinović
1953-2021
Preselila na Ahiret dana, 25.09.2021. godlne u 68. godini života. Dženaza će se klanjati u ponedjeljak, 27.09.2021. godine u 17:30 sati, na Gradskom groblju u Visokom, gdje će se 1 ukopati.

 OŽALOŠĆENI: slnovi Azmlr, Hazim, kćerke Azra i Mevlida, unučad: Armin, Mirsad, Amra, Amar, Mlnela i Haris, zetovi Nurzet i Behadll, snahe: Ramiza, Safija, Merima, Naza i Emira, brat Sulejman sa porodicom, sestre: Hanka, Hurija i Zejna sa porodicama, zaove: Šahza, Saha 1 Šefika sa porodicama, te porodice: Hodž1ć, Huselnovlć, Salihović, AliševIć, Hasanović, ibišević, Turković, BečlrovIć, Bečarev1ć, Halilović i ostala mnogobrojna rodbina, komšlje i prijatelji.86