OBAVIJEST O SMRTI

HUKARA (Avdo) SUMBULA rođ. PODRUG

1941 - 2022

SA ŽALOŠĆU JAVLJAMO RODBINI, PRIJATELJIMA I POZNANICIMA DA JE NAŠA DRAGA

HUKARA (Avdo) SUMBULA rođ. PODRUG

1941 - 2022

DANA... 23:01... 2022. PRESELILA NAAHIRET U ....81,... GODINI ŽIVOTA
DŽENAZA ĆE SE KLANJATI U......UTORAK.......... DANA ........25.01....2022...U13:00 sati
ISPRED ..MEZARJA KOLIJEVKE . A UKOPATĆE SE
NA MEZARJU...... ROLIJEVIKE

OŽALOŠĆENI:
Sin Nedžad, kćerke Mirsada, Mevlida, Zumra i Suada, sestre Safeta i Dika, unuci Adni, Alija, Arni, Arman, Armin, Edin i
Adnan, zetovi Ismet, Alija. Emad i Muhidin, te porodice: Hukara, Podrug, Klovo, Kreho, Bešlija, Džiko, Uzunović,
Kurtović, Isanović, Bojadžija, Šorlija, Ganibegović, Petrov, Lojo, Polovina kao i ostala rodbina i prijatelji180