Međunarodne POGREBNE USLUGE
pružamo najpovoljniji prevoz pokojnika


OBAVIJEST O SMRTI

Karović(Fehim)HAJRIJA rođ. SVRAKA

1935-2020

Sa žalošću javljamo rodbini,prijateljima i poznanicima da je naša draga

Karović(Fehim)HAJRIJA rođ. SVRAKA
1935-2020
dana 27.08.2020 preselila na ahiret u 85 godini života
dženaza će se klanjati u subotu dana 29.08.2020 u 14:00 sati ispred MEZARJA KOLIJEVKE a ukopat će se
na MEZARJU KOLIJEVKE.
Ožalošćeni: Sin Asim,kćerke Sabija,Bahra i Maida,snaha Sedina,zetovi Enes,Zaim,Nazif,Enes i Kenan,unuci i
praunuci,te familije:Karović,Svraka,Hurić,Džidiž,Tirak,Karamustafić,Dizdarević,Heto,Hubanić,
Ćaušević,Bujak,Đogo,Džaferović,Kovačević i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji71