Međunarodne POGREBNE USLUGE
pružamo najpovoljniji prevoz pokojnika


OBAVIJEST O SMRTI

LJUBICA (Jola) ZUBAC

1930-2021

Tužnim srcem javljamo da je naša najdraža majĉica

LJUBICA (Jola) ZUBAC


napustila ovaj svijet 26.01.2021. godine u 91. godini života.

Sahrana naše mile majke biće obavljena u srijedu, 27.01.2021. godine u 14:00 sati na

pravoslavnom groblju "SV. MARKO" u Sarajevu.

OŢALOŠĆENI: sin Dragan i snaha Jadranka, kći Biljana i zet Amir, unuk Armin, unuke
Doris, Monela, Đina i Sandra, praunuci Uma Anabella, Filip, Adrian, Aurora i David, braća
Milosav i Martin sa porodicama, porodice Zubac, Mulabdić, Trifunović, Ĉengić, Mastilović,
Bandić, Kopić, Miloradović, Uljar, Ţerajić, Konstantinović, Bojanić, Janković, Došlo, Đokić,
Kneţević i Đurić.

POČIVAJ U MIRU MILA MAJČICE.61