Međunarodne POGREBNE USLUGE
pružamo najpovoljniji prevoz pokojnika


OBAVJEŠTENJE O SMRTI

LUTVO (NAZIF) AHMETHODŽIĆ

2018

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi

LUTVO (NAZIF) AHMETHODŽIĆ
preselio na Ahiret u petak, 07. decembra 2018. godine, u 79. godini života.

Dţenaza će se obaviti u srijedu, 12. decembra 2018. godine u 13:00
sati na Gradskom groblju VLAKOVO.

O ŽA L O Š Ć E N I :

sin Zijad, unuĉad Sanjin, Lejla, Berin i Jasmin, snaha Muniba, tetka Bejda, bratić Edin, bratiĉne Elmedina i
Jasmina, sestrići Mustafa, Esed, Sulejman, Ismet, Nedţib i Lutvo, sestriĉne Almasa, Bisera, Esma, Sena,
Zuhra i Hatidţa sa porodicama, šure i svastike sa porodicama, daidţići i daidţiĉne, tetići i tetiĉne, porodice
Ahmethodţić, Vejzović, Husko, Subašić, Kurtović, Mašić, Drkić, Mustafić, Ćebo, Ĉemo, Trnka i ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.
TEVHID ĆE SE PROUĈITI ISTOG DANA U 12:30
SATI U DŢAMIJI U VRBOVSKOJ ULICI, Aneks.

KUĆA ŽALOSTI: ul. MOJMILSKA br. 4.138