Međunarodne POGREBNE USLUGE
pružamo najpovoljniji prevoz pokojnika


OBAVJEŠTENJE O SMRTI

Merdžana (Fadil) Kapetanović, rođ. Nuhić

2020-1944

Sa dubokom žalošću i bolom obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga

Merdžana (Fadil) Kapetanović, rođ. Nuhić

preselila na Ahiret u petak, 10. aprila 2020. godine, u 76. godini života.

Dţenaza će se obaviti u ponedjeljak, 13. aprila 2020. godine u 12

15 sati na Gradskom groblju VLAKOVO.

OŽA L O Š Ć E N I :

sinovi Adnan i Amer, brat Muhamed, sestre Fata i Emira, snahe Edina, Sanela i Danka, unuka Neira,
bratiĉne Dženita i Ilvana, amidţa Enver sa porodicom, te porodice Kapetanović, Nuhić, Alajbegović,
Kovaĉević, Branković, Kadić, Kapić, Resić, Raĉić, Gadžo, Hamzić, Pašić, Ĉengić, Kapidţić, te ostala
mnogobrojna rodbina i prijatelji.171