OBAVIJEST O SMRTI

NUMO (MEHMED) HODŢIĆ

1931 - 2022

Sa velikim bolom, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi

NUMO (MEHMED) HODŽIĆ
1931 - 2022

preselio na Ahiret u nedjelju, 09. januara 2022. godine, u 91. godini života.
Dţenaza će se obaviti u srijedu, 12. januara 2022. godine u 12 15
sati na Gradskom groblju VLAKOVO.
Prijevoz obezbijeđen ispred Doma kulture u Švrakinom selu sa polaskom u 11 15
sati, do groblja i nazad.

O Ž A L O Š Ć E N I :
sin Sabahudin-Braco, kćerke Sabaheta i Sedina, zet Kemo, snaha Amra, unuĉad Ajla, Semir, Tarik, Sedin,
Senvila, Senida, Sanita, Sandina, Sandin i Selma, praunuĉad, sestra Mejra sa porodicom, svastika Zlatija,
porodice Hodţić, Brašnić, Gazibara, Jordamović, Kulelija, Ćato, Panjeta, Ĉavrk, Lovrić, Omerović, Ćato,
Salanović, Mujak, Kapo, Softić i Mršo, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i komšije.
TEVHID ĆE SE PROUĈITI ISTOG DANA U 12 15
SATI U KUĆI ŽALOSTI, ul. BOSANSKIH KRALJEVA br. 40.



186