OBAVIJEST O SMRTI

SAIDA MILOŠEVIĆ rođ. BEĆIRBAŠIĆ

2020

Sa prevelikom tugom obavještavamo porodicu,
prijatelje i komšije da je naša draga

SAIDA MILOŠEVIĆ rođ. BEĆIRBAŠIĆ

“Samo je ona
Stajala na vetru
Samo je ona
Plamsala na suncu
Samo je ona
Plakala u polju
Samo je ona
Bila na proplanku
Samo je ona
Znala šta me boli”


preminula 30.01.2021.

Sahrana će se obaviti 03.02.2021. godine u 14:30 sati na gradskom groblju “BARE”.
Neizmjerna ljubav i njeţnost kojom si nas obasipala nikada neće biti zaboravljena, nastavlja da ţivi u nama.

OŽALOŠĆENI:

kćerke Svetlana i Vesna, unučad Jolana, Anna, Zvonimir i Borna, zetovi Jan i Krešimir,
sestra Vahida i zet Draţen, brat Mirsad i snaha Jagoda, nećaci Zlatan, Mak i Darjan,

te porodice Bećirbašić, Milošević, Goić i Vojnović.111