OBAVIJEST O SMRTI

TIFA (Hamid) KURTOVIĆ, rođ. HASKOVĆ

1937-2020

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naša draga
TIFA (Hamid) KURTOVIĆ, rođ. HASKOVĆ
preselila na Ahiret u utorak, 12. maja 2020. godine, u 83. godini života.

Dženaza će se obaviti u četvrtak, 14. maja 2020. godine u 1215 sati na Gradskom groblju VLAKOVO.

O ŽA L O Š Ć E N I :
sinovi Kemal i Esad, kćerka Kemala, snahe Aida i Ţana, unučad Miron, Mirna i Emir,
porodice Kurtović, Hasković, Hodţić, Hadţimuratović, Bećirević, Lončarević
i ostala rodbina, prijateljica Amira i ostali prijatelji i komšije.161